b.  
d.  
bur.  
 
 
b.  
d.  
bur.  
 
 
Children
Carol Ann Donahue(Sep 25, 1944 - Nov 23, 2019)