b.  
d.  
bur.  
 
 
b.  
d.  
bur.  
 
 
Children
Alene Thomas(Jan 14, 1918 - Feb 23, 2005)