b.  
d.  
bur.  
 
 
b.  
d.  
bur.  
 
 
Children
Charles J.T. Fogle(Aug 8, 1952 - Jan 8, 2014)